Meritve energije in termografija

Imamo strokovno usposobljene merilce z NPK Certifikatom za zahtevne objekte, ki izvajajo strokovne preglede in meritve električnih ter strelovodnih inštalacij. Meritve izvajamo s certificiranimi inštrumenti skladno z zakonodajo. Izvajamo nizko napetostne električne inštalacije, montažo strelovodnih sistemov, eksplozijsko varne električne inštalacije in vgradnjo eksplozijsko varne opreme (Ex).
 

Meritve električnih inštalacij jakega toka

Izvajamo strokovni pregled, preizkus delovanja zaščitnih naprav ter meritve električnih inštalacij.

 

Meritev strojev in naprav

Izvajamo strokovni pregled, preizkus delovanja strojev, postrojev, naprav in ročnega orodja.

 

Meritve strelovodnih in ozemljitvenih naprav

Izvajamo strokovni pregled, preizkus in meritve strelovodnih naprav in ozemljil.

Meritve izvajamo po programu Edison in Edison plus po Pravilniku o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah. Ur.l. RS, št. 41/2009 in Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele. Ur.l. RS, št. 28/2009

 

Termografija

Termografija je infrardeča metoda s katero izvajamo brezkontaktne meritve temperature in prikažemo porazdelitve toplote po površini elementa, naprave ali objekta. Omogoča zelo natančne brezkontaktne meritve temperature z velikih razdalj in porazdelitev toplote na merjencu. Termografija omogoča tudi identifikacijo napak in toplotnih izgub objekta.

Uporabljamo jo za:

  • zgodnje odkrivanje napak v napravah, postrojih in energetskih sistemih
  • merjenje toplotnih izgub v stavbah,
  • nadzorovanje ležajev (pregrevanje, mazanje, ...).

Tako kot pri vsakem opravilu tudi tukaj izdelamo podrobno poročilo ugotoviev, ki mu priložimo slike.

Povpraševanje

Email:
Tema:
Sporočilo:
Koliko je 29-19

Kontaktirajte nas

T: 031 604 161

E: info@emv-vrscaj.si